Skip to content

Get Judicial Watch Updates!

DONATE

Judicial Watch • Michael Boudin – 2009

Michael Boudin – 2009

Michael Boudin – 2009

Page 1: Michael Boudin – 2009

Category:Federal Judges

Number of Pages:9

Date Created:September 10, 2013

Date Uploaded to the Library:September 24, 2013

Tags:lJonds, llCllAEL, Massachusells, BOUDIN, Michael Boudin, Beach, bonds, michael, 2009, IRS, ICE, CIA, Federal Judge, income, Judge


File Scanned for Malware

Donate now to keep these documents public!


See Generated Text   ∨

Autogenerated text from PDF

Rcpnrt UC(/llircd rhc: Fthics 
FINANCIAL DISCLOSUIU REPORT G(HT1nr11i:nf Act 1918 
Rev. 112010 
FOR CALENDAH YEAR 2009 USC app 1111-11 cnon H.tfurtinc (last ... mc. first, mi(hlh: in,11al) BOUDIN, ICI l,f:L (NMI) Cou Oq1utb.1io11 iltT APPEALS, Cl! (hit; lkpurl 06/092010 
- 1 ilk {Amllc llt judg: inllt1,:a1..:: .:ti o;cruor u1 1rnd uny fl1tHJ11in1lio11 prrlli1inin fhucfo, I, 111 111 opinion, 111 rn111pli11nn ifh ppliu1blt l:ll uu.J 1q;ulaliun. Rcil\ini; OlfiClr lh1tl 
JlHPORTAiVT NOTES: 1he imtructiom UCLWfa11yi11i; thi.>furm 1111111 Julfu,..eJ. Cuml/,.1e all/ checking rlu :VO: box fur ,_.. ach purr Hit ere yuu IWJL rtportuhlt informutiun. Si:;n fa.,l /Ht};f. J>os1r IONS. tHt:J>IHllllJ: inJi1iJ111.1l onl>; .H pr. 9-13 /ililfJ.. in::.1r11di1ll .... 
 
 
Boudin, Michael 
 
 
 
 
 
 
Numt Plnon H.rporlin 
lbtc lhporr 
FINANCIAL UISCLOSllllE REPORT Page of9 
BOlllllN, MICllAEL (Nl11) 
0609.20 tilllt rllSlHI Rrporfini: 
D1th: Hq10r 
BOUDIN, lllCllAl:L (Nl11) 
(l(,/0)/20 
 
l. G FrS. (lnclln 1hoe 1r1 .1po11u and Jepndenr c:lii/Jun: ::.u pp. 1.Y-3 t.{jilinJ: imtruaiu,n.) 
[ZJ NONE (No reportable gifis) NONI: (iVo rr!/Hirtoble liabilities) CREDITOR DESCRIPTION VALUE CODF 
 
 
 
 
Name Puson Rt>porling 
IJ.lt Jlrpvn 
flOUOIN, MICHAEL (NMI) 0(,10912010 
II. JN- ES,..fI1EN,..fS and lJSlS -innm1e, vu/tu, frUnUtfimn (l11dt1tl1... 1hmi Off//llc! uml dtftllJtI/{ 1..hiJJun; ,,,, J.J-6() 11/ ji/il1J: /11{fll(IW,,.) NONE (Nu rq10rtah!r: incoml., us.1c/s, trw1.wctio11s.) 
1Jncr1pt11in I::.-:! (i11du:1n tro.1::.t ;is..:ts) Income durini; 
rcpomng pi.:r10U _1_f.:r; 
(I) (2) 11) Vodl.ll 
Type(..: l.. D.1i..: 
1,kn1i1y 
Value 
Cch:  
 
li;11.:c (.I.) ,(l,,;r c.1L11 u::.Sc ,;.-...o.:rnpt lrvm r1iur ll10.:10m1: 
Amount lpt: (cg. Code 
d1 r..:nl, 
 
 
(A-II) _J_H 
Crn.h:  
1111n/d,l/y) 
huy. ell. 
(de 
Mi:.:1111111 
hl)Cr,llkr 
 
n.:dcnip:ion) 
111) (1fpr1/.1f ,In.:< 11111) 
__L Sec: C:.:lurnn, !11 .uJ IJ4) .1111. c1,1t- 
llC: vl11o;m:. .1..d ..iw :11.i 11WJJUi .uuv.001.! 
 
 
 
Uutt port 
N1unt Prnon Reporlini,: 
06/09/2010BOUDIN, JIICllAEL (Nl11) 
111. INV ESTMENlS and TRUSTS	J.S-60 ti/ji/111,, unfruoimr.) 
innune, 11uf11e, trumuttiom. (lndudt:l tliuu! t>f.pUllH! Urfll Jpendn1t d1i/Jren; ,,,, 
NONE (No reportable income, assets, 1ransac1ions) lJ...:so1ptnm A!iscts lm:(>llll: Jurrng (im:lulc DiviUI  5.000 0=5,Ulll !15.00U -)15,UOI  sso.ouu 
(Sn: Cuh11rn1i. Lil .u1J IH) SSU.UUI  IUIJ.UUU l!Jll,00 1.UUU.OtlO -Sl .OtU,OIJO SSO.J.r0 ,..1c I.) .,pp1.11.,.1l It-(..,, (Hl .1.k O.lJ =()ltH:r 
 
011h-of Urporf ame Prnun Rcponinl! 
()6/09/2010 
UOlJDIN, MICHAEi. (N,11) NONE (No reportable income. assets, tra11.1oclio11s.) 
ll. 
lllClHllt.: 11ur;ng 
D..:sl.npt1011 /..>.:C.> Gro-.s s.::1 mount Typ.: (..: !::.. 
f1om p11or ci1>..:losurc 0.!JUI S5llU,l)(,O ,iJi;1),H)] Jlll!/,l:UU 
.:>U.llll  S.:JJU0,!:11: -::SZ.ll:J.tiUI ,il11c Mr:h.Jd k (.1-1lf.Lll11 SrJ.:):JO,IHlU =M.11r 1/,.111 SS1).tiOU,t!hJ(H( C11h1r1111( I{( JI {lC.I bUh: 011:J =1!,1ulr.: .due -L11h11 L-.: 111.1tc.: Prr:.-111 lrporlini: 
FINA!CJAL DISCLOSURE REPORT Page 8of9 
06/0l.21110 
BOUOIN, lllCllAEL(NMI) 
 
VIII. ADDITIONAL lFORMATION-OR EXPLAlATIONS. (/uJi, 1.. ,,.,,, ;H.,,u,,) 
MICHAEL oot:Dl-1, lkpnr1 D.11cd /by 30, 2007 
ATTACll1C.NTTO Ptln VII 
 
:.;,11c I J1y Cu ing1011 Bu:-ling ;rnd lIAA-CRf.F rclirc:m(..nt plans 111volvt lf.