Skip to content

Get Judicial Watch Updates!

DONATE

Judicial Watch • Michelle Obama Air Force North Carolina

Michelle Obama Air Force North Carolina

Michelle Obama Air Force North Carolina

Page 1: Michelle Obama Air Force North Carolina

Category:Obama Travel

Number of Pages:22

Date Created:June 26, 2017

Date Uploaded to the Library:September 20, 2017

Tags:Michelle Obama, september travel release, Obama Travel


File Scanned for Malware

Donate now to keep these documents public!


See Generated Text   ∨

Autogenerated text from PDF

Omamed Fomnymmaxwaw,
Ya:
mum .y, 1mm 1:: memm.
Awmmm 1W-
vwmm
mwmmmWW...m
mum mum
rmmmc mum
mam no,
hemkm ml-mum mum,
mm:
mxmwm
Hmm, VWMWMWWWMM ,m, AerMmu-s wm HthH
[1}. Arum xAE rCViMXAwlAuMk wawtmw ,wa abut-vuwc
Mr-nzh muu mmln? Mmm WNW)Amui unbmwm Mmm mlwm H!) mm.
Omamed Fomnymmaxwaw, nc MW, my- mm! WW,
(L LEI
(xx 1mm
mm; mm: Keoel Unmmmmn mum nummmmwn Ark-P31
:40 ;me
mm- (Azmlmlr
Hnmu mum
mum
mum mmMe uurhhh
wwxmnlmmw
12mm mum: mm,
[Irma]: cm. mm-Wm: WWW mum (wk mum mm/ WWW-mam .004
1.umUSAIWHMIHH .m:
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
mmwmm mm. wmmm. uAlJ msmm MMWWH mmnuhwww:uwxmqmmr 1m~omwnmm> Mnt thm mum cwnmwmmmgzmm 44: 0mm
Rummy mum mum
mum mam zlxmkahmmvem- Hm, cmmsofW-MH :wuamc
Mm.
WWW
allunzMxhuw
mm.
(J-f vmmwmlk
[Wmmemwum umulmuwlnuk WWW
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
mum 71: 1;an me: 20ch
Wm:
Mum
..y,2 >gm:17r1ukulq
mmx,
vaek
1mm kMM mm: mm, kmw
Omamed Fomnymmaxwaw, may,
rum maxmmu
deu mluwu macmw wash mu-mu www WU, ww-
[nauuzmuiaan mum mmmtdnm mul mmm MW); mam MNCM _w.m.y m, How W... ,me. khmwm! .myvpdamVv ww,
_M:.imr
nouwrwn .uu
umuw mm: pmmu.o mm,m
mum uwmm mm: mummx wfum
mmmmm rngwn mum vmm-mm
mummy uxwv,..lw..a WNW
mum
0,va
WJHH HmmwaHmv udmm um-
mm: MW. Ozsgmpm ML,
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
quv Mum
mlwxmcn
Omamed Fomnymmaxwaw,
Amchmxms magma:
,nnmmmmuwn mmwmnh
Wm- mm. Hum):
mum/v mmmu -1v.Lm:o Mme mummy mnm um; .mwm mm, Wm.
mm: :2:
{madman 1min mum mm, mr Lmr /V HARE WIIMD MRO melvrxulmoauwl 1qu Sprcm
hut/ yxum! amh whmumn wummWWW. mum
Mn-,n um. DwzmAlN (1mm: ,3; mmxzum
W:.rxmnu vlJmtroI
mwupmm mama; mm. mm:
Io, mwmmalmwxoammwmnmm
Omamed Fomnymmaxwaw, v-nr mimm mam Mum vaqun Mn.
w,-
(mm unc hnxm .Wu urvm
>~,wLuq/m,\mw, mamm: all. :VmuLA HHMmum
mm: mmm
rvm wmm uul
mem
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
mum mum Jhrr: V}:
.vnmab uwwv :Hhiu away 0mm:
Tsmuhy 0m)! Mum Wu,
((2; my:
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
Amchmxms m-lm hfwih- mmm 70mm mc. rrvxm
(mum 1va
mxmuu
Mann Thunuyllxiokw 2mm 14mm Hmhm V15vwcm r!yrulu_ xxum! warn mum wuwsm wwwwawmm vwm
WWAMW owwmwcmwcmm, Yummuu chrrm mam Ww umwm-mm
WNW
mmu mum-Mm
uxumrm vhe. muv nwumd
hmnum mm: (minimum! (mm
Wynne/411,
Omamed Fomnymmaxwaw,
Omamed Fomnymmaxwaw, arm A.u 4,m mluuimumn Hmn mum
awn. .mm mmvwswmnma mammal (szghmu .mum mml Mum u-wlwrS) may wumrwimmr
mm, m/urrwamsw WW.
mem wk1aumnm WWW mummy mum Iuwmle
m-Kr
mm: w-mvnm, av:41u.,m:<
vmuwutzw mam
Omamed Fomnymmaxwaw, nc mum mgr-m
MW.
mum.
2mm WMMW)
lime. .w, Wyn muswm 14:. r,
Vrm mmumr mmmm 51.0mm mec
0.. mummmuvmq. .bu.wuwmnnu-smum (in law mm-m mm: ,0:
_x(.>m,w
{knnm chm: ask mum;
nwvwg. [Eu wxwm
mmz mu):
.0, mm, Wan,
(x, mm.) AIRUh 4:wlwm-uum-shmhu>
whm mum .Vv lrm
my, mnrmuwhuuhhrrh
mm: mmma
pmw,
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
{my}; wuwm Whmmwb rm-mum mu;
vwfywmxmmfn 11v
{xkumzxwYmmAINM SKMA. uwlwnmvzoxvmmu @ku wm 314mm.
MUM mug wow Mr,
Mnmm wnmsmmmw. mm, ,mmuwm Amlr
1:116} mwm ,n- mm:
(mm
mww max:
mmmmwm
.MEI zutum SAFW ARIMN WMMMWN
qvmmmugmmnxmmtmmdm kummmm mum (MWmmmum uu
mum .yy()gm:17r1ukulq
mmx,
vaek
1mm kMM mm: mm, kmw
Omamed Fomnymmaxwaw, may,
rum maxmmu
deu mluwu macmw wash mu-mu www WU, ww-
[nauuzmuiaan mum mmmtdnm mul mmm MW); mam MNCM _w.m.y m, How W... ,me. khmwm! .myvpdamVv ww,
_M:.imr
nouwrwn .uu
umuw mm: pmmu.o mm,m
mum uwmm mm: mummx wfum
mmmmm rngwn mum vmm-mm
mummy uxwv,..lw..a WNW
mum
0,va
WJHH HmmwaHmv udmm um-
mm: MW. Ozsgmpm ML,
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
quv Mum
mlwxmcn
Omamed Fomnymmaxwaw,
Amchmxms magma:
,nnmmmmuwn mmwmnh
Wm- mm. Hum):
mum/v mmmu -1v.Lm:o Mme mummy mnm um; .mwm mm, Wm.
mm: :2:
{madman 1min mum mm, mr Lmr /V HARE WIIMD MRO melvrxulmoauwl 1qu Sprcm
hut/ yxum! amh whmumn wummWWW. mum
Mn-,n um. DwzmAlN (1mm: ,3; mmxzum
W:.rxmnu vlJmtroI
mwupmm mama; mm. mm:
Io, mwmmalmwxoammwmnmm
Omamed Fomnymmaxwaw, v-nr mimm mam Mum vaqun Mn.
w,-
(mm unc hnxm .Wu urvm
>~,wLuq/m,\mw, mamm: all. :VmuLA HHMmum
mm: mmm
rvm wmm uul
mem
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
mum mum Jhrr: V}:
.vnmab uwwv :Hhiu away 0mm:
Tsmuhy 0m)! Mum Wu,
((2; my:
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
Amchmxms m-lm hfwih- mmm 70mm mc. rrvxm
(mum 1va
mxmuu
Mann Thunuyllxiokw 2mm 14mm Hmhm V15vwcm r!yrulu_ xxum! warn mum wuwsm wwwwawmm vwm
WWAMW owwmwcmwcmm, Yummuu chrrm mam Ww umwm-mm
WNW
mmu mum-Mm
uxumrm vhe. muv nwumd
hmnum mm: (minimum! (mm
Wynne/411,
Omamed Fomnymmaxwaw,
Omamed Fomnymmaxwaw, arm A.u 4,m mluuimumn Hmn mum
awn. .mm mmvwswmnma mammal (szghmu .mum mml Mum u-wlwrS) may wumrwimmr
mm, m/urrwamsw WW.
mem wk1aumnm WWW mummy mum Iuwmle
m-Kr
mm: w-mvnm, av:41u.,m:<
vmuwutzw mam
Omamed Fomnymmaxwaw, nc mum mgr-m
MW.
mum.
2mm WMMW)
lime. .w, Wyn muswm 14:. r,
Vrm mmumr mmmm 51.0mm mec
0.. mummmuvmq. .bu.wuwmnnu-smum (in law mm-m mm: ,0:
_x(.>m,w
{knnm chm: ask mum;
nwvwg. [Eu wxwm
mmz mu):
.0, mm, Wan,
(x, mm.) AIRUh 4:wlwm-uum-shmhu>
whm mum .Vv lrm
my, mnrmuwhuuhhrrh
mm: mmma
pmw,
Omamed Fomnymmaxwaw, nc
{my}; wuwm Whmmwb rm-mum mu;
vwfywmxmmfn 11v
{xkumzxwYmmAINM SKMA. uwlwnmvzoxvmmu @ku wm 314mm.
MUM mug wow Mr,
Mnmm wnmsmmmw. mm, ,mmuwm Amlr
1:116} mwm ,n- mm:
(mm
mww max:
mmmmwm
.MEI zutum SAFW ARIMN WMMMWN
qvmmmugmmnxmmtmmdm kummmm mum (MWmmmum uu
mum .yy()