Skip to content

Get Judicial Watch Updates!

DONATE

Judicial Watch • Obama Chicago Air Force

Obama Chicago Air Force

Obama Chicago Air Force

Page 1: Obama Chicago Air Force

Category:Obama Travel

Number of Pages:26

Date Created:May 5, 2017

Date Uploaded to the Library:September 20, 2017

Tags:Air Force, september travel release, Obama Travel, chicago


File Scanned for Malware

Donate now to keep these documents public!


See Generated Text   ∨

Autogenerated text from PDF

spmmmw.
muanom
mmmnmvwv; wash: :mme mnm ummmmumm wmmmm saw 4015s mom annww mumemm macs: vwn memes smack. (IMO? Gm; Mum quP gonna: UM: emu; maurwm wmmuwr
mammal
mom marrow
Vacuum WWW was ABA; won: my: 0mm (mm? 95? war: srm am; aws :11 5631533 R9135 Mng mmmcr 11 mm) rmwazmm mm-mm; mwm JumAm mmtumnemlx
imam u.m.m Baum
Omamed Pom nwumwmlm,
mmmnumgmmummmmmamu mmm vlz/ mmwMarmmLSw mama ummnnm mm-
wvmz [lass mm: hww mmmwedh murmw mmwmmnwmmmu ammo .sze mmmvm
Wmtdunwwmmmmn mama rem mm: can? wait mu- Mrmsmwmm and lddnym hm, wvmwmum Mrdduwiww
ammummnmmpm mssmsuwm-WM ammuwm
mummy: pmnmm mm. :mmmm vacuum mum his mmmwwmu. mm! mm: m...
msmumm ufwain ans mnmwmwwo
mampm
Mcm ruarmwlmz
rams aou :Dwmkm: saw mmw 1w: mac (n) was; was $11? 1m: 5.2m
lmw mm, WW: meow- semwm mun Mug, :3. ammo ass jwwmc mm, =l71
warm mamas: 96mm 5:4:va
uwm
xwmwlAu), nw: aim mumtnh mummmmamg mmww and Awlwlmmxr mmmmwm were wsam mum ram WV.
1ka swam. 00312) {WW mm; Hm: MES us: :521 g~9 5109;:me 36%;, {kul 20?
.2. WWW swam 00;ng
$0M MTQMN 14333 0mg: 19mm (PW (Mm; 24m HEX. 44$ m1? gmws vaw.
mmwmmmkm athcmn mmun LXEHLM warmh nmwx
42, was mtmmmmmmkmmmmcwuwwwu.Newman .wm mwmmnmwmmu new Swim!
1}:me
Omamed waFO Judmxa Wamh,mc
Ammmm z-um. anunmw
Wmsnmmummmgmummmm mmwwmwmmwlwmmmwnm
nomLmvmmd-mnwmdmmmmmmwnmmmmm maunmmmwwm-nmmmmhmm
Wamg mmmuzmdwmunuwsm mum... mmmmmmnmmmuwnammkmwmdhm
amen-mm mmm-wwmm mdwmmm. smmm Mmmnmhmqmm m-mm nwmm imumwimwmmmmmmmdmm
wmmmndm-mmmm
mum 1:!!!va
roan-Inns mrcomm owwwr
FLM EAR FLKHWAMTH NEW (:12) Mll (WTIME RSV my: [mum as: vague; 1.0 [:1
._______
-1*%:;W mum
mom mam-n
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
nus 90049:! mwmm
34mm mmwmuwm smmw. Mizmu rwvrm ummwmmnmwmrzo Hanan!!!
3:?
arm
[mm mmwmm :mmwmmwm
mam mam spun mew mew law. 1;. umuumz
MIMR mo. mo; wan mean screws
imam
muw mu. am: 1:.
3,155qu our
MWIM (up man! amumm
msmmm mum
minimum, [46. mm: 4945M) (am swmp saw ?wa xcuammsuwmdub mmmm wma not
mmwmx mm, cmlmm Mama cwamm.mw ammo mmmmmmw ruww 3.,
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
mummuummuusmm:nmm
WLWmmumwmmmmmnm-m-mmwmwmusa- mmmsnnm
mmmawmuwwmwmmummnmmwmdmmmmhnmmmw- mmmwmmmuwmmmwmm,mmmmmmmmmmmmmahm
ecu-u MMD-mpmrm lh-wh- mmmm mmm
mummmm umummmnm ummwmnmm rmhmn mwwwummm mam
mzmummmmmwm
mumms mam cuumm
rams scum mum
WWW new sums
ammo: mossmmksmmmu HAWK) mama :vs YAM nuuun an: newsman mmuscnsrwces
mmumnwu
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
Muss].
Wmmm mum mrmm mm.
Human
mum mxmmrmmm mum tot-mm) mtrmvmn mmmum mammwnuu
Sm; was-A, aMMaW ummwvmwm
owmsnw
mum mam: raw mm: min umm mm:
mu: swam mm; was] at: 9mm var. MED mm, my. .:. 173;
ml: nnmmrma awn mm: mug
one
new
rum xwrmmmws
101m rmmwm nus
Mm) means, scuwlx mum srrrv mam may 257979me
a2,
Ewuv mwww.mwmmnmmumn Amman wasmr
moa mmwm .mm._m .34.an Maw Mmmmmnwmmwmmm wmmm um; gamma
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
Humawummm mmarmu.sssnmusa woman memomwm (an M1352) summarm Wewwrwnvmumumz mwmcmun autumn-mm Mme AMBER
mam mean {Kim (Em MEN TIME SORT
when run 509 but no. n10 1-, ISSUIMG mu: magnum
maurnm mam momma
comm
worm cm!
Emmy/Wm
mmrm sac msm arm 1mm Fan II!
1.: 9:07me wmmumn-mm, mama Mmsum Ea, .45 mums munwww sxvamce mumyauwImmun-m-mannma-Muw chummb-mwuamammnmnmmmmmu
Hum-m an: nsn-
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
wmm muwummummum
when! Wmmmmummlam:mmmmhmmnmmmxwwmwwmmmumumm
90mmmwmumwmmumwmmumv mwmmmmmwwmn
ylmmmmmnmmmumnwuuwmwwmmm,=mm.mmm Ammmmunmmmm
mmwnmmmm a... human Amulmaummnhmmkim
mmmmmmnv Immm Iwnmmmnmwww mmms,mumnmmmsmmmmmum.m
mnmumw mmwmwmnm W51 mom
Mann rummnms
new: mewmm smv new we, anus swim mums mnvmx nsmmm Malta; 1.; b.$
woo .._l_#
.nswsamwwpwmsmwma
lm. an; mm: EmL L-Wwi ins:
Pam/W ow:
(of/HM our? Coo
mum; m1ceuk cum
mm:
mgwarmn catch. 012M113 nuns 1221
Anuim
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
[msWammmanmvmvmonmrulmmn
aluminum mmwumwm Ila-(Eu 54mm mmHVv-T mnwmrmsmnms wmunan OUT Mwmxm rlBaAl-II SJIDIWI! saw Vmaosf mm. 14, unnms sum
sac (am mam nu: names an)? Auwo mun mum
nmmmmmu comm :5,
mourn Nmm
wwwns 32c WIER saw (Hm (we) ml. 0m: mim nue saw arms
at. Va. 1.5
.lu
.(l nwENwm w,whmnmmmm new ARMSMOIT (an Emwam mums. smmmm WNWIm m-muumwuvM-nmummammmhzmmnuu-Mmhmmwmpmmmn muu am. new osw
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
Ammm mum-man use not: meow
ml.Wmmmmmlvmcdlqmnamemhmmnmmmammlmmmmmwm),
mums-15mm1WUMmmxm-ma uwnvmmmmmWmnmanumn-wnmwnmm
mamm.mmmm aznamsmmmmehmmmn mum-mammalmamwmmnmmmmam
awnmlmamlmuammmwnhI mmmManuel s-mm
mLusuAEnmmw VMaumuwmmm uquwmwnmnmx anmummssnmwmmdmmn
wnium-wmmmhnmm
Momma) mam.
mum Fumrccmwm cmvm
mmm nuam 5... New saw
mmcw: when (was: sums (,1.
].b
>77
Wmimom mam umgmcss {mama IPLPTWS mam WGmLM- mom: mum, (W-mi cum oaniJVWL NAM-Mn cum mam paw; CWUVW Altuk
cow mom mum
0mm byJudm Wamh,
wmwmmwmmwoc mummy
mum
wsgsm ammnm wmwmomnmsvwks rum? 91% WWW mmmwm mxew mmmag 23M
mum new, mew msas 11m swim
Wan 59; 5709704
5134 legs (WV; 52:50 4.2 nmzwm W7? vsauwcum
mam mam cardamom
mum
wuam
mam/m 9;: Oman 1W: [mm (Pd/El smvmu saw 9mm
3,:
new
.mm REM(mmmmummwmmn Amwwuf 354 lmnxswms Mama u(w1u zmm =mwmlr mlnammmmwmwmv ummwmmummomuumnavwwamummmmmm.
mum Rmr mmmm sum,
amazes:
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
W1ous,am: u.sc mummy:
Manama
3mm mmu-mmnummwum hum-mummy. and
mnnmwlmmmmmnmmmummmumaw nmmmbmwmmmnmsmm mmmumm
mammammumw
warm-m alumna
mam: mmcauum noun-w mwsn WNW nusm mam we, alum muw (tum mmooui saclemmmm was: sum
74m LL. LL! v.1. 1.2
_=__ erw momma: mama Magnum/so
mum
Omamed FOWA byJudmwa Wamh, ?st sum1mwncymmvmw! EERMM) vacuum mwmnwnwy mam: mum mamwmm Wcm m.wrmsm4ww mmmmu
73? mam mmlianmmw mrmAmm:m wwm (13 Mimi swam now; can m4; 1er
wucw 510 row. war;
534%;
mamfmg
msmmc Fuel-n mmmnuem
zom: Gwen Goggw
mmrmu 2cm
mnmvr rxnvcm! sac awn ms: nu: Jim
(A,
as]
an. ,O, PlnrmnwmumvaAshevnmwmxww4t Mm:
wwm-mmwu www.mmwmummmmmmwm .HWWW mwm
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
mudumw
umuum mum
manrmz rusmmm
mm: mum woman
was nmw was 51W mums we? J??? sum:
.a. nwmommwwnwzmm
dear-um
gwcw admit-4:
Wuhan
Omamed FOWA byJudmwa Wamh, mugnlumuuac,am1:-mm
mmummwwmwmam-1mm mmuMMMM-ur Imvammmmx.mmmumx
mus-luv ummlwm mmmu namnmummvmamm mum-11mm
mammmmmmwnwmuwmmum amm WMnuwmmm..awm ummmmm mumnwmmfmssunwkwaunmnm
mmauuummrmun-amm-mmmuwummmmumnmnmmmwmmmmmamm
qummmmmmnmn moannlmm moan
Maury-ax rmmcwm comm cousins .5... mm. mm. Mum: menu: ::c sum:
,mo
awn mnenvmu We!
morn-n mum
(msmmsmmmmmmM
mwnmu mmwm zms umn mum-rm .ummwmmmsm 555er
zen. umm WWW wssm mom mew man Tom. was
550 swam- mo; mam scm- use
mu) 10m. an) zoo uuo mmmmmmm $335 .mmnm
rucm nmmmmms
FLYING
0mm mam mam Em. men 4m; Nva sva
.1. 510
5.9
mun
53.: 5.0
man MAN! mew mime-m vacumrlu-qlmuwmm AMIPUI wsmr
1n. .,_ Wm:
amwvczamm awnmmm. mam-umManmaumHauwmeh-mm -nmnmm-umm Name new: mm: 2mm m5:
.ammm v.5 was; man In:
mum swam mndmn uumm mwmnmammmnr mwmw mmn
ammummmmmmmm
mmnmmm mam-w mu.
immlwwlmmmmmmmwm) Wmmww
mmanmamwm-mmumlmmmmnmmm
uuwm-mmm-m-mm mm-unwm.m..mmmmmwmmm
wmmmbnm
mmrun-mmmmm-mmummmmnaammummmmmm
autumn; Nucmum
mm: mmommms
107m was manaw mam cum saw saw Rsxv
mama usny mum nut-Von use Ina-mam. one! (Name) (me) mus 2.1 2.7 1.1 [/9114 eye/ ALM/ Sjv (arm/M my.
mama 1,an /.T on, mum Musm
520 svum nun) umuum 11m Lssumeuwr um: was
was Emcsmm 1.,
mus man ulmmmm mwazmn
mamma- mmmwuvm) zunspp mm}: umuuwm mmncgufmvmuawnx Hmwwmnw
umwmuxs Jana-Emu! Maxine
1., 05ch LAMB 1:: Hum) nu: usE 1n. :2;
mum
AWMA
mmnm mam
mms
new In: sac own mam (my one) was iwms HMMVIEWumI Acu-munummmmw Mammy! WSAWT mum:
.mx wmy :-mwmuwmun mLUWEmImI-unm-mdmamm mm-.mmW
Mm: nsw mum
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
.mm- us}: an}: has gum-nu am: den-mum; yum-mm Mug-wan: mum-mm am; uaa wnmuml mng Malawi-wand mm.- nml WV-lama mm-m lump-mu. were
mmmw mm. mm. um: mam mums cmnmhn my, wilkmm uew .mazum mammnn rum
awn Man-lugummmmmrunumm-mkmmman-
Muusmsu mmmv mwu-bmu-Immm: mum wmw mwumm mum. mm: um... mud! urwuw uninh- Wlmv
Incnmnulm mun
MM! mmmmunm
mum comm Colman]
fume MAM Amman PNE) 3N5? stv mum sic utmx 01mm: 1.: cacjigew -.. com/ac new at- -mmmo com Fm. (mu two
mommmma
.V. mnunsmmmm mmmamsmma
mm: mwuwmmn mew sucvzuE semaywnm mnmmazwwammemuns muwcmww AIL vow mason Nunez
and new
mom mam
awn
may. PtalRivauam,mm mnanmlmw smmucnmrcwmaw um maemm~.nuvmmk
mm:
moon.
5.1
la.
moo
mom
(IUD)
emtwwxr awn WWW
mam wt: mew
mew mew nus some: use m... am:
mum
547
awn
To};
rusm Fuaummum
rows mum P152) nus sum mum em. mm:
1,;
145
mmr AMAUDH mm:
mm-uuivummnuvmumMI-mmm Ww-nmmlm new swan-r
mom
ARla mum-rum
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
Wmlbunn ammuuanavnx-nsmmr
mum-us: awdwmmkrm ham-1 mhnvlnu Mm. wmusmm mama-n1 um. mm... was;
man; mmmmrmm-nmmummulm mhnmwmamumb mwanMh-mwgmmwnmwmm mum.
Wm- wwvamu emH-mmmuuwnmkminHWYmmmun-aimwwmns.ug mnmhwmmhmvmm
umnwmhmmmmmmuulwmwmummmhu
mmmmnuun mm... hmmlhmh mluwblmaw mm- mnm mun-o mssn
ammmuumm lawn-d mums mom
mum mum
tam: comm
memnma sum
mum nun axe mam mus; am) sums oven mmmm sun: man-mu
(mummmmmnmmmwwwm mulmlun
mrsmowuwm uneru: mama smmmmn wmnmeumxsmmuwu mmowm
nl7 vain IDAWMMDAH 1:11:15..me mum mom we: at? 7am. 39ml
5E0 mmasw sum (mm (mm (2; ruz Gama us: Tom. 4/0 mmmwmu
Wcmmms
mm: swan 5an memAum
max
emu 1M3) mam: own say was) mm: an?! nuns-319
arm mwmmunmmnxmmwm 11, van Marat AnusAww tummy mmmwmmmm u...- mum rumpwSwot-um chNi- mmawumunurmm Inwmmnmmmwv Mum: name
Omamed FOWA byJudmwa Wamh,
Aumum mus: mtzu nemm.mms:91
memaummummmummmmwwmu unwwmm-nmmm mmm4ws)
mmwwmmuww HIM: Mum-xsumac mmmwmuwwmunm mummhm
mmmmmwvmmmvmm lduwm mmnhmmh dmmmwmcmmwmlm um. ummmmummmam
mlmmmmldmwnb mash .mammmuwmum
mumsummm mama-mmmumu-mumwhammy mwmuwPMwwhim-mmlENcwum wn-dv-mmwm
:Wlu-umummns mun-1mm
Mammal Amniwwu
nmmz mnlwumm
Yams emu mum
awe FUQHYAUI yaw GHY {FIVE} arm! was R591 mo) manna: moons sec 45155vale was; (me) mm: nwumwa mam magnum
rag-H 5.1mm ,Jm,;, ,/m; am-
ummnnma
nwmnwummmmmnmma run-mom wmumww: Masai: mean sekuvm IWU .umncmmmnvmm vcau mono mmmm mum usw Mam mam mama
sen mm. (no, mm; ma! usE
mum Rm, mm:
mem more:
nus comm WNW
rummum new
wrvauuz 9:434 IE: 9m. omen we. 1m: snv sKrv Huang :auWHM gunmen- evzw LINEN Any Int-lama Min REMEW ARMS om.- Jil m:- mums MmmMlmIm-mwmm.mw mm- Dun-umbumumummommInhumnlmmn uwudm
mum sank ray-mum. nan sum-v
nun-nu
Raw-55m
Omamed FOWA byJudmwa Wamh, mun usazwunomm
Warmmmwmmmm-mnmnunmmmmmmmmsmmmmmmmmm.mm(mm,
Wmmm mums!mvwwmr-Mmmammal:-mmmmmmarmmmmwhmmmwwa
warmmnpw mummumwmwmmwmmwmmmmmmym Munnmdwmuhmmmmwum
dwuignew-winm mmvl mmummmmummmam.
mot mnmmmmmmummmn:magnum-umummwmmnwmnmnmmmmmmmgm mmwuumqu- Mmmkmhwm
momma. mommy.
5mm: qumnous
Worms can? COMBATW ssm 91w men? (My mum mwv saw 29/
am. mswmz mnvcou: age EVALHWER wanna sums 21) 1-!
IASYWLIM (Maxi mamas: mam maximums: