Skip to content

Get Judicial Watch Updates!

DONATE

Judicial Watch • JW v. IRS_HHS intimidation letters 00615 pg 30-38

JW v. IRS_HHS intimidation letters 00615 pg 30-38

JW v. IRS_HHS intimidation letters 00615 pg 30-38

Page 1: JW v. IRS_HHS intimidation letters 00615 pg 30-38

Category:

Number of Pages:9

Date Created:September 28, 2017

Date Uploaded to the Library:September 28, 2017

Tags:mammm, zmqmumwmm, ymmwmm, ydbmui, zyfimw, yamuua, Minna, intimidation, Letters, mummm, 00615, wjudmawwamn, Amman, HHS, IRS


File Scanned for Malware

Donate now to keep these documents public!


See Generated Text   ∨

Autogenerated text from PDF

ommm WJudmawwamn VaFO arm (.muqmlt
lumLMw AgrnraimIQtA1vamomml llama ymmwmm
0mm: mirmqmm wmmws 261 mgr
OWN maumlmwi/Mu mmmmmmmw
Mwmlla hen-n; mmmmkm
VenterE mmw iaimw smvm
75% WWI: cmmm. 0mg
3:) as. 9mm mmmum: mmmmmnmmmmm Aimcaum umckwwlmiuy
12: PM:
UAmwmm hmplcla mmmr
vuww maumzn mmmzhg wan,
Damn-mu Nahum *Mcwludmm commune :mmn my. Aewnnenwwn swim LSLur-w wwwwuuwmem DWYYN 7613mm); {lgrrmmi Mammy; ccmcm mum Necnnlinuc rim mum Nun axwmnm [:3 324m: iwn urrulm Myanmar wow 1.: (mm M3Munuar WWI/1A M.- Minna 3)!st mum cm; 12!
mm. cum. gum, Animal) mm; may sumswummunw M15 mlmdem 53? Mmmemwmswmw
HWQAWMLWW
7age
ommm WJudmawwamn VaFO urmma sum WKMEMIK ruy MwaGAM Anweumnlhdmcmukmxl mu--
nm. lhrm: :moicagmmrsdzmoeum.
mmmm WWW, ,._ 0mm mam, mad
WmWWWM limmumlwmmuAnmm0thvnl.>z/uwmycmmeumiukmmlmnm1rlsu hwnmiwumwwnomm
mph/wmmmqu rm:
the:
ommmacmmum W...
1bm9 8umn ~znwn__ ran Wmmmumm cc-vaw mrv 52mm: (on mrmrrv 4:14thManny);Annqurmu-me)
Wnch vubdug (Void Wm! (mm
Wm! DIA USN; {Hi 1::
mmsmum Name mmmm 3:, mm: Eevah om, WW1 (mim mm. Mm; 5mm mmvlb hmmwi Wm. WM? mumyw mu; is! Ismm m2hmammq~uwziv Tatum mum mnummm lawman
316 Waking :ud mum Auwzrx arm Irmwmn :nugqqm mum; gum mow
Rafi mewzlm mama
Wmmw .M_ Keswn mmim wmqmm :MWW Axum mum! MquunrMa fur
mlmm Hamming Agwot and swim; Auomyfp
Mar lbs mmucancumnadwu
FMS ram mmz Mbmm msmmw
wwwmw 0mm
ommm WJudmawwamn VaFO
Emmi 03mm.
may. mmmmmm Agwmmvmawm mum] Axum
Gmmrum Comm may 3mm: Imam,
mfw own vex/Mot}! Mvmww (Wham (SM: mmmx unmmm. :hi; ma)
Rmrw the imam
mm: Irma wan may can mamas was one; cums-s 99mg mam Auznimlim W31) nuchmm mm, mum, win Mwmlmohfc the may away Awm 95mm; 12mm 14mw 2miixuwmw mwmmm
mel VUFUMI Mam hmgvm .__.., lmnhmfm
mam mmmmlnvmmclmwwimgimmdm muorwhrmyaww mwmw {xmrwummmxheaguxclruhal
um: Mme mum {Amman em. Indndim mmm pan; mbmnmm wmw mam
M5: mmim:hinw MWWR mind mby uuwummmm WWW
umwmmmum mmmwmmmummmammpvm mpmuwmwu mum agemi muhcl/ANAM
mammmumanmm; hymsmmma, wkamemmmmmmmnm
u-wlir rllwm wukhInmiammmwuum mm:mamwmmmnmwmw my: Owumanmmhwmm mum Amman, Nun-um wmmnwmmdkwwh Agcn xmgwmnmtmnwmd mquml Wham mmamvm
cmercauu iiiiu mm; Afmmmu Fawn wpquwmm mmuw (Wubmm mmnw {mmMW we:xmmmmmnmnmnm And-Mm] nn amummv n.2, mmmmmry cnwmmwwhl) (ml: anr mmm Rmmh nawwy gym (imam and comm mng mmmmm wary Warm saw mmmm
hem 011mm. 312mm (gamma mmqwmm like away/99 Man Sim wwwx mayor: {Na arm 9n; mum pzemsrvmnd comm wum mar Lu: Mammm alumnus, uwemm nN-mm wmmems kvm
ommm WJudmawwamn VaFO
mum sum WWW
wwmmmw mem
Mummi Mal mndiliemx swam Maggi?!
(364C _,An-w WM_. __.M
2n, hafnium; much) wumtrimmmdw mwh:ma gkwlHue-view; may-anal
elm m)! mm: {.5 mm. mldumw mummg mxamsmxm mmwy auxdnmmomma 63m: mud-1,W)m.
WW! Way army; now WWW
mm. man may, (ma mmmmurw new: annnmlws: mew, WWW
was mm: cum: nsw (H; mat-1 Mum ma! mmo mum, GAME- awn-W1 mam mum Fuwis cumm
1M!) 9:11am! to; manmmam mum harm !ka ms: was madam adds Admm ammum (an-ml
mmwmwwm mmwem mwtwwmm mmWcmmmmmrmusm Awn prlnm
ulnngu will {M w-mnuwlmm IA- UV; GIRL mam! IMHK IWEM an: BMW Wm), amam Airway qmqna mum mmmwuw Ecw cim; Mm);
lungn mizwglwmm. Ammmw rammmhut wumm! mm: wimilkmum mpnly MW, mums mummm ,mauwm, ,(rlvmi mnm pmnwmnm.
nMNm-x 5:211 vwsmms; 011.913th mnwm
3V1 LISA lMll unmev knew mum mix,
Mfuiqiqgw gm2m .iqdvxmmen:
M262
Emiimym
mum: umu IREAEQRM waxigmmw.mwwm. an:
ommm WJudmawwamn VaFO sum Guvernmmn
Interamoncy Apnomemilnm wan- Bowman fqdnial Agnnvlea
Omar mqukemgm and Funding ama 10mm 5mm mm: wage vaBm/wmeyimmwom mmuwymn mwnwxmmwmmma ymum M/m1! UllASANIEA fKM OVI mVQRMA Jau lam mmmwwuew-dmm umomnmmnmm Barman V... mmnwummmm vmzmmyewww. 11mmmummwiv
was Janna-WW twamlmun
owemwnumm xmuxmmow
_Wm
25, (:rrler/vth NCKOMM
[EXAM
Mnhrmm- Mmmw mwiouvwmummmmwxmummyWm591 mequ mammal 3.1mm mmmww mm. mmm mmwmwm
(Huxnlnlrylly Immmne) lfuwtw bdmink mnngwmumgremnmwwwmg munmm
munch mmnwwmamxmuu mum wwamiiwmrms
yam Vanna mums Mmmkmlna
mom-m Miami:
(mm mums mummflmnm mama )?!
$7, Pumm ... mmm sum 37. rgwwu Wm, :Xw qwm ompcmvmukuwm modd Mal-NLV WWK smi nfe; Wumw
new woman
F1913 :33; mammr 151::an
mmcm mmcsntm 7W:
ommm WJudmawwamn VaFO
IAA mmamw ammm
nwuummud rucwmm muhxm ram (meuv Izmuwl xwmmmx (may
lglixmrm Mali?
ammo
a): Cmmu mm.
Mi? 3.}? it; 0.12 15.
WWW
uwnwmw, eMzammom mmagm
wamlw mmum Qmmhgen Ir) Hummus/4m _W_ WQE AQM
Eps 24mm; swam WWW? mom (:mmlmm zm; vmv
mum Conwmm 1111mm am: (meson
mum rin WmSnvlmalnehmmyuo ml:
pmdmd ewku ()wlvdka lmbums amen; (unim- (Mar) wwwu Mwaumw mam.mmmmnWAWLWMM mm: Mam-magma ma! mum wewzhvmm .qmm mm, Mmmwm wrwnmd 14: wmm Vwarm?ng wwzranar,, mm: 330702.139
43mm, vnw mm.awmnrww EMA- mum
MMm
wmmuumm BMM mmmmu
mmmmagwm Grumman: new new-m wmnwcmsnmv wmwmmaagn?
ommm WJudmawwamn VaFO
IRA omer
:AJ-Numlw gm} semmgmmrmgm
0mm ydbmui jlm $dng$4m wr(t)mmMl! Minna mmux
gmwmummm. :29 (mag
1mm, whim umomww uwmm (mmmuw mam Rowan? mem {2m
mummm Mnmllog/mm wqmm mmm theaxw wavt
mmmm dwmow: 1mm: 3... ormm
{TE/m: d!ank le d->X Umwcmzhw Mmuu wawnrlm fiwumlmn
DWM mvllwmmwmhamu mqumwiy mxmwwmlmwmmm
mmmum mnmmmg Uwhwlgg
an-1u NmOwerm-uumz wow
wemmvmmMagnum mans Inm Com [:1 ,1.
nxmwnumnm
Faw mum Key mmmou mummiimwumm mam-vi Ammmlia Ammwm are amazed Mmmm Aqumdo Ayurnam
mom thmafu
Ram the mwmmwmm
LNMWMMW
mmm Mum? mam:
:2. mem mama .nm mnwm 99mmand(Humowar/wy-wwiwam Mm] mums vkmh nmug zmv mmim nuw mam aezum-KWM mamme maewwagma, mimmn:
Cilzwuwam ;qu imam wmmnoammm;w mum; rmwmcmkw wait-um whmlm! mmmwm many Mdmmmdmymnmxpmuua (mum IIM mmamu
QM} 13% ;qu Bung quunw (mm bxommkm]
wwwwwmm mmmjram 1mg
[43 my: How (1% mAmm mum ucmmsm 1mmv
FMS momma rumwaww
ommm WJudmawwamn VaFO arm
mmm Mmur. zmqmumwmm xagamm hxmlnsGinuwluyuwnm(Valium!){MmInd/ulmmmwuww vmm ems Fundmg 0mm (Jenkins and signs swan mum. lumls Sec] :3. alimin the (ending famw pmxuec ALC vsuwmc ma. 5mm may cuss 321545822; 24mm: 5A: 02mm PAC:1497 >