Skip to content

Get Judicial Watch Updates!

DONATE

Judicial Watch • Michael Boudin Financial Disclosure Report for 2009

Michael Boudin Financial Disclosure Report for 2009

Michael Boudin Financial Disclosure Report for 2009

Page 1: Michael Boudin Financial Disclosure Report for 2009

Category:Financial Disclosure

Number of Pages:9

Date Created:November 6, 2013

Date Uploaded to the Library:November 13, 2013

Tags:lJonds, llCllAEL, Massachusells, BOUDIN, Michael Boudin, Beach, bonds, michael, 2009, IRS, Financial Disclosure, ICE, CIA, financial, income, Judge


File Scanned for Malware

Donate now to keep these documents public!


See Generated Text   ∨

Autogenerated text from PDF

Rcpnrt UC(/llircd rhc: Fthics 
FINANCIAL DISCLOSUIU REPORT G(HT1nr11i:nf Act 1918 
Rev. 112010 
FOR CALENDAH YEAR 2009 USC app 1111-11 cnon H.t'furtinc (last ... mc. first, mi(hlh: in,11al) BOUDIN, ICI l,f:L (NMI) Cou Oq1utb.1io11 iltT APPEALS, Cl! (hit; lkpurl 06/09'2010 
-' 1 ilk {Amllc llt judg: inllt1,:a1..:: .:ti' o;cruor u1 1rnd uny fl1tHJ11in1lio11 prrlli1inin fhucfo, I, 111 111 opinion, 111 rn111pli11nn ifh ppliu1blt l:ll' uu.J 1q;ulaliun. Rcil'\ini; OlfiCl'r lh1tl' 
JlHPORTAiVT NOTES: 1he imtructiom UCLW"f'a11yi11i; thi.>furm 1111111 Julfu,..eJ. Cuml'/,.1e all/""'" checking rlu :'VO:' box fur ,_.. ach purr Hit ere yuu IWJ'L' rt'portuhlt' informutiun. Si:;n fa.,l /Ht};f. J>os1r IONS. tHt:J>IHllllJ: inJi1iJ111.1l onl>; .H pr. 9-13 /ililfJ..' in::.1r11di1ll .... 

Boudin, Michael 

Numt' P'l'non H.rporlin 
lbtc lhporr 
FINANCIAL UISCLOSllllE REPORT Page of9 
BOlllllN, MICllAEL (Nl11) 
0609.'20 

'""'"'"'"""" tilllt" rl'l"SlHI Rrporfini: 
D1th: Hq10r 
BOUDIN, lllCllAl:L (Nl11) 
(l(,/0')/20 

l. G FrS. (lncl"'ln 1hoe 1r1 .1po11u and Jepndenr c:lii/Jun: ::.u pp. 1.Y-3 t'.{jilinJ: imtruaiu,n.) 
[ZJ NONE (No reportable gifis) NONI: (iVo rr!/Hirtoble liabilities) CREDITOR DESCRIPTION VALUE CODF 

Name Puson Rt>porling 
IJ.lt Jlrpvn 
flOUOIN, MICHAEL (NMI) 0(,10912010 
'II. JN-' ES,..fI1EN,..fS and lJS'l'S -innm1e, vu/tu, frUnUt"fimn (l11dt1tl1... 1hmi Off'//llc! uml dt'f't'llJt'I/{ 1..hiJJun; H'l' ,,,, J.J-6() 11/ ji/il1J: /11{fll(IW,,.) NONE (Nu rq10rtah!r: incoml.', us.1c/s, trw1.wctio11s.) 
1Jncr1pt11in I::.-:! (i11du:1n tro.1::.t ;is..:ts) Income durini; 
rcpomng pi.:r10U _1_f'.:r; P': 
(I) (2) 11) Vodl.ll' 
Type(..: l'.. D.1i..: (')
1,kn1i1y 
Value 
Cch: 

l'i;11.:c "(.'I.)" ,(l,,;r c.1L11 u::.Sc ,;.-...o.:rnpt lrvm r1iur ll10.:10m1: 
Amount 'l'pt: (cg. Code 
d1 r..:nl, 

(A-II) _J_H "'') 
Crn.h: 
1111n/d,l/y)'
huy. ell. 
(de
Mi:.:1111111 
hl)"Cr,llkr

n.:dcnip:ion) 
1'11) (1fpr1/.1f' ,In.:< 11111) 
__L Sec: C:.:lurnn, !11 .uJ IJ4) .1111.' c1,1t- 
llC: vl11o;m:. .1..d ..iw :11.i 11O lllJJ 5.UUU,UUIJ r-1=-lo''"1h.111 sso uuu w,o "'-S5.UU -SI 5.lHJll 
Hl=,._1vre llal UJU IHI()
f..I :1:JD0,!101 -?5rJ.tJDU 
I':? -5.L>WJJUi .uuv.001.! 

Uutt port 
N1unt Prnon Reporlini,: 
06/09/2010BOUDIN, JIICllAEL (Nl11) 
111. INV ESTMENl''S and TRUSTS	J.S-60 ti/ji/111,, unfruoimr.)
innune, 11uf11e, trumuttiom. (lndudt:l tliuu! t>f.pUllH! Urfll Jpendn1t d1i/Jren; ,,,, 
NONE (No reportable income, assets, 1ransac1ions) lJ...:so1ptnm A!iscts lm:(>llll: Jurrng (im:lulc DiviUI 5.000 0=5,Ulll !15.00U -)15,UOI sso.ouu 
(Sn: Cuh11rn1i. Lil .u1J IH) "'SSU.UUI IUIJ.UUU l!Jll,00 1.UUU.OtlO -Sl .Olmenl Trusl MMF I(5l.'.c note lntcrct Rrnral !Pus. Wcllllcel. l1A Ren 
4.1 Surnn11:;r r1.:i1.kncc. V1.:l!tktt. (occasrent ho11sc) Ren! f'I hdu:11. l-l.1w.1L?, Lindi lnlere.sl fJ,111"-ulll.1w.111 Hl.'.nl.il Prop rl2, C.1111bndgt, MAJ i1ERR!LLLYNCHj 51. -GC'm'ral f-.kclrit slock Rent Hc:nt D1vakml \' Sold 1/30.'0'1 t:d;d .. Lawrence'.;cl' It} -') 1.111o.) B:)l,1,IJ[ .(I) ->.su1 ss.11vu 15.lltl 5,r1111(5itl" C"ltum" IJI u"! 1141 l =iL:.OOJ. SJOlJ,OPO =SHJ:l.P(IJ l,!14111,H..'L' "'l.tJIJ.!,tl11 .lJllLJ.(HIU 112 -'Mu1c ill.al :!,,Pl'U,()'.!L!? ,du.-lv.ln .tX"J 1!1 Ir-.. .UI' IJ.(IU -1.U 001 SIUU,(J!}I) /1 H.Hilll)I 'Pu.ooo tSc '..:lu.11h l-l "''' .'/ =lol'iLl,U!Jt -1>tU,OIJO SSO'.J.rs.::1 'mount Typ.: (..: !::'.. 
f1om p11or ci1>..:losurc .r.or .U!JU -rs.or11 SOPU'.1iec 1tlu111ni .111J 0-1 SU,OUI l!JO,