Skip to content

Get Judicial Watch Updates!

DONATE

Judicial Watch • MC2018budget

MC2018budget

MC2018budget

Page 1: MC2018budget

Category:

Number of Pages:3

Date Created:November 22, 2017

Date Uploaded to the Library:December 21, 2017

Tags:Adopted, schedules, ymvrrum, xwgum, wrrrMTmmlwmum, pucoumW, nttlsumnK, eqxumlSamexdvgs, Wylmmmerw, Wmmmmma, Wanmmwr, maricopa, 2018, Budget, Business, Annual, summary, COUNTY


File Scanned for Malware

Donate now to keep these documents public!


See Generated Text   ∨

Autogenerated text from PDF

Maricopa County 2018 Adopted Budget Budget Summary Schedules
Non Departmental txpendlture Summarv Operating
Pam?
new
umw
ammmnumm
Luboommncv [Funmcm nacuhhnuanw $129255. aamw Mama mamas 303w.
munmwm{.nwnmun/mmmmlxmm 111mm mum 2mm KNEE) Vanna
mwnmwcmmwm 34105: mm. wow;
WNAMMMAMAW
mmmmmwwnmm, HARM mum
aaaun zwam 3275534 2525
mva 7*: vulmn whom can
UROPRsrmwcrxwaenw mean
dumxs mmcmxw ,w! my:
saw W241
wwr-uvmw mum
mem smumm mum; {swwm
summ 3mm mum zuwm Mama: mmsa
mmwmmmm MSM mum mum
mmwm HWENWDmgu 52w [may may.
Mummy-mam mumzl my. mum vemx
cumunmammm.mm-A -Nm 1416/
Gnunwanmnmm 22mm mum (12m) vwhuuu
CaunTmuhw mmm mmm 4442:! 4,176,574 amen
;waamxuzwwwmm IALcnsuh/nu mm;
.Wmmmmma mm, 4mm
smwmvrmm mezum rmonit mama wwew Heat/w mmuuw 2mm mamammam 125mm: mam
Wylmmmerw 3mm mam 3mm
auras Ewunm/wnuwnmwmwwwm 45w M5905;
3cm momma, wwu nun.
Stvdekaa ame Mum 4532 1/54: 2: wow
wwwmm mummw 430m mum
5mm; nmuavs 225M nzzzwsz mum: Ammo
num- mwmm
(inhuman,pucoumW PwSV aer mm; {1555856) mm;
ummovwxucommpwumwwcm mew Him-:00 umcw
mum yew-mam nttlsumnK-wrm LNLAW wanna mum
mwm mexam-Ammwmnmnmw 75mm
5mm warm mum: mam mum (mum 45.55, 5mm: innate Cm:
Csmuhuenw mama: mmvm nuwm mama/s: vs: 4.92::
[lumnnuemwulhsmUMNK Amman snub :24rue 25) cam
4an (Am) (5:0
smmuvs Annmws 2mm alumnus mums mum) 9.x: mmm/Wcm
mmwmrmamwmww xwgum mum medium mm; Smw mllvmd {raw 1am (mm) mun mom mam 4mm
TMw warm ~uu;
sum/m1 13mm; mum; mum mum; 51:25,th
Maricopa County Annual Business Strategir 2017 Adopted Budget Budget Summary Schedule
=1:
,1;
segm
(mm
4111Aoouuuwm
madpmqummm- mums mm: mum 5mm
A34 mezm cwumm {mm mm.
Mia 9mm new way mrwni? HUM (M91255) Rf}.
mmw Lanna-u mlu reman: Emma
praw mmwwm 1mm 575. LBWMUE and mm: (Hmong; SNC/mwwton Mhnl wrls run two we: w).
Mgr; (um 991 (mm;
ummmupu mum maxim mum wows 1mm
>m1am~nvmmo :15
Wm! 5mm emu JONES
5mm: mm, mums mama
4112A0Ihrvl mglm
mums Mmmm 3mm 32m was J60) mm.
am: meb 1mm cum wan cw,
mma,. im;. 30mm
$145 mm: (mm
bzm/tmrmwm how-mm 7mm mum mm? 577m 2179
omwmwm 7mm 7mm 225m) wawmrsmmlmqmms mm! warn)
Wm; MbEMV cmw mm: mmn {mm
751st snow mum Same :ema mum):
wmmmlanm 122451
mmwmali cmuiy; Cwmmum Imam mom tween Amwwmmm 143:; 319mm mmm mmm [Ammo
Juuwmwmrmuwmeu mas/m4 nmnz mm; 4mm
Wanmmwr mam $323.17! mam mama
PC/umtnpwcp wrrrMTmmlwmum mum 7fmno7
mm, pmuym mwm Puuuuaud Puma mum
we: saw, mmm Mme-WM mama 9mm 2mm
sum rm:
mm: Mnamn (mm) mmmx saw: 55m
mama! mam. yam/4m Aanzww umEm
:mA nlummmmcw
emmymmmmmsmc Hmmn mom 5mm Mwm .ch
nmwmm mm:
mm! mummmmmmy mum yum-so mm;
mmmmmmm use) 7205
summ wwu Rmm cemwsnmocmu
mam-m Human mumm mum/m WW) Wm; aywm 0mm as: 1552 mum usu 73,546 sum
was:
smwax 7:.
mmrms (alums mum 37mm)
5m. Tukll
4115.1:chnnlaqymgm; wwmvmamo vmsw awmm mmwo nmom mum
152
Maricopa County Annual Business ategles 2016 Adopted Budget Budget Summary Schedules
saw
0mm mm: (m,
A711 murmur
6mm: 0mm omqu 5.67m mmm Jun-Kl 10313 wmm Opsra
Ccmpmsmw uvbwu! amm (any)
Duxcmxsrcnamvou: mam cum 1mm use 160% and mum Ipczr [mrwqmw zamm wxwmm
Mum wan uranium anm 35m smug memos 11mm;
mmwl Pcmuml
mums mow #AM
$539324 54: m3; mam.
5mm. mum minis: OHM magmas
Anlh-m mmuasxmaa 76mm
anww eqxumlSamexdvgs >251; (AFK MWH mow wwo
mmmmm mew 13)! (an Smg 205mm mm: 2mm 1mm:
mwumm .mmmuwom mm; moms mmwm mum mum Iuma
N15 nmmmamwy cwm
numb/s arm
nwvwrmm 130 51513? m1am~nvmmo :15
Wm! 5mm emu JONES
5mm: mm, mums mama
4112A0Ihrvl mglm
mums Mmmm 3mm 32m was J60) mm.
am: meb 1mm cum wan cw,
mma,. im;. 30mm
$145 mm: (mm
bzm/tmrmwm how-mm 7mm mum mm? 577m 2179
omwmwm 7mm 7mm 225m) wawmrsmmlmqmms mm! warn)
Wm; MbEMV cmw mm: mmn {mm
751st snow mum Same :ema mum):
wmmmlanm 122451
mmwmali cmuiy; Cwmmum Imam mom tween Amwwmmm 143:; 319mm mmm mmm [Ammo
Juuwmwmrmuwmeu mas/m4 nmnz mm; 4mm
Wanmmwr mam $323.17! mam mama
PC/umtnpwcp wrrrMTmmlwmum mum 7fmno7
mm, pmuym mwm Puuuuaud Puma mum
we: saw, mmm Mme-WM mama 9mm 2mm
sum rm:
mm: Mnamn (mm) mmmx saw: 55m
mama! mam. yam/4m Aanzww umEm
:mA nlummmmcw
emmymmmmmsmc Hmmn mom 5mm Mwm .ch
nmwmm mm:
mm! mummmmmmy mum yum-so mm;
mmmmmmm use) 7205
summ wwu Rmm cemwsnmocmu
mam-m Human mumm mum/m WW) Wm; aywm 0mm as: 1552 mum usu 73,546 sum
was:
smwax 7:.
mmrms (alums mum 37mm)
5m. Tukll
4115.1:chnnlaqymgm; wwmvmamo vmsw awmm mmwo nmom mum
152
Maricopa County Annual Business ategles 2016 Adopted Budget Budget Summary Schedules
saw
0mm mm: (m,
A711 murmur
6mm: 0mm omqu 5.67m mmm Jun-Kl 10313 wmm Opsra
Ccmpmsmw uvbwu! amm (any)
Duxcmxsrcnamvou: mam cum 1mm use 160% and mum Ipczr [mrwqmw zamm wxwmm
Mum wan uranium anm 35m smug memos 11mm;
mmwl Pcmuml
mums mow #AM
$539324 54: m3; mam.
5mm. mum minis: OHM magmas
Anlh-m mmuasxmaa 76mm
anww eqxumlSamexdvgs >251; (AFK MWH mow wwo
mmmmm mew 13)! (an Smg 205mm mm: 2mm 1mm:
mwumm .mmmuwom mm; moms mmwm mum mum Iuma
N15 nmmmamwy cwm
numb/s arm
nwvwrmm 130 51513? m1am~nvmmo :15
Wm! 5mm emu JONES
5mm: mm, mums mama
4112A0Ihrvl mglm
mums Mmmm 3mm 32m was J60) mm.
am: meb 1mm cum wan cw,
mma,. im;. 30mm
$145 mm: (mm
bzm/tmrmwm how-mm 7mm mum mm? 577m 2179
omwmwm 7mm 7mm 225m) wawmrsmmlmqmms mm! warn)
Wm; MbEMV cmw mm: mmn {mm
751st snow mum Same :ema mum):
wmmmlanm 122451
mmwmali cmuiy; Cwmmum Imam mom tween Amwwmmm 143:; 319mm mmm mmm [Ammo
Juuwmwmrmuwmeu mas/m4 nmnz mm; 4mm
Wanmmwr mam $323.17! mam mama
PC/umtnpwcp wrrrMTmmlwmum mum 7fmno7
mm, pmuym mwm Puuuuaud Puma mum
we: saw, mmm Mme-WM mama 9mm 2mm
sum rm:
mm: Mnamn (mm) mmmx saw: 55m
mama! mam. yam/4m Aanzww umEm
:mA nlummmmcw
emmymmmmmsmc Hmmn mom 5mm Mwm .ch
nmwmm mm:
mm! mummmmmmy mum yum-so mm;
mmmmmmm use) 7205
summ wwu Rmm cemwsnmocmu
mam-m Human mumm mum/m WW) Wm; aywm 0mm as: 1552 mum usu 73,546 sum
was:
smwax 7:.
mmrms (alums mum 37mm)
5m. Tukll
4115.1:chnnlaqymgm; wwmvmamo vmsw awmm mmwo nmom mum
152
Maricopa County Annual Business ategles 2016 Adopted Budget Budget Summary Schedules
saw
0mm mm: (m,
A711 murmur
6mm: 0mm omqu 5.67m mmm Jun-Kl 10313 wmm Opsra
Ccmpmsmw uvbwu! amm (any)
Duxcmxsrcnamvou: mam cum 1mm use 160% and mum Ipczr [mrwqmw zamm wxwmm
Mum wan uranium anm 35m smug memos 11mm;
mmwl Pcmuml
mums mow #AM
$539324 54: m3; mam.
5mm. mum minis: OHM magmas
Anlh-m mmuasxmaa 76mm
anww eqxumlSamexdvgs >251; (AFK MWH mow wwo
mmmmm mew 13)! (an Smg 205mm mm: 2mm 1mm:
mwumm .mmmuwom mm; moms mmwm mum mum Iuma
N15 nmmmamwy cwm
numb/s arm
nwvwrmm 130 51513? m1am~nvmmo :15
Wm! 5mm emu JONES
5mm: mm, mums mama
4112A0Ihrvl mglm
mums Mmmm 3mm 32m was J60) mm.
am: meb 1mm cum wan cw,
mma,. im;. 30mm
$145 mm: (mm
bzm/tmrmwm how-mm 7mm mum mm? 577m 2179
omwmwm 7mm 7mm 225m) wawmrsmmlmqmms mm! warn)
Wm; MbEMV cmw mm: mmn {mm
751st snow mum Same :ema mum):
wmmmlanm 122451
mmwmali cmuiy; Cwmmum Imam mom tween Amwwmmm 143:; 319mm mmm mmm [Ammo
Juuwmwmrmuwmeu mas/m4 nmnz mm; 4mm
Wanmmwr mam $323.17! mam mama
PC/umtnpwcp wrrrMTmmlwmum mum 7fmno7
mm, pmuym mwm Puuuuaud Puma mum
we: saw, mmm Mme-WM mama 9mm 2mm
sum rm:
mm: Mnamn (mm) mmmx saw: 55m
mama! mam. yam/4m Aanzww umEm
:mA nlummmmcw
emmymmmmmsmc Hmmn mom 5mm Mwm .ch
nmwmm mm:
mm! mummmmmmy mum yum-so mm;
mmmmmmm use) 7205
summ wwu Rmm cemwsnmocmu
mam-m Human mumm mum/m WW) Wm; aywm 0mm as: 1552 mum usu 73,546 sum
was:
smwax 7:.
mmrms (alums mum 37mm)
5m. Tukll
4115.1:chnnlaqymgm; wwmvmamo vmsw awmm mmwo nmom mum
152
Maricopa County Annual Business ategles 2016 Adopted Budget Budget Summary Schedules
saw
0mm mm: (m,
A711 murmur
6mm: 0mm omqu 5.67m mmm Jun-Kl 10313 wmm Opsra
Ccmpmsmw uvbwu! amm (any)
Duxcmxsrcnamvou: mam cum 1mm use 160% and mum Ipczr [mrwqmw zamm wxwmm
Mum wan uranium anm 35m smug memos 11mm;
mmwl Pcmuml
mums mow #AM
$539324 54: m3; mam.
5mm. mum minis: OHM magmas
Anlh-m mmuasxmaa 76mm
anww eqxumlSamexdvgs >251; (AFK MWH mow wwo
mmmmm mew 13)! (an Smg 205mm mm: 2mm 1mm:
mwumm .mmmuwom mm; moms mmwm mum mum Iuma
N15 nmmmamwy cwm
numb/s arm
nwvwrmm 130 51513? m1am~nvmmo :15
Wm! 5mm emu JONES
5mm: mm, mums mama
4112A0Ihrvl mglm
mums Mmmm 3mm 32m was J60) mm.
am: meb 1mm cum wan cw,
mma,. im;. 30mm
$145 mm: (mm
bzm/tmrmwm how-mm 7mm mum mm? 577m 2179
omwmwm 7mm 7mm 225m) wawmrsmmlmqmms mm! warn)
Wm; MbEMV cmw mm: mmn {mm
751st snow mum Same :ema mum):
wmmmlanm 122451
mmwmali cmuiy; Cwmmum Imam mom tween Amwwmmm 143:; 319mm mmm mmm [Ammo
Juuwmwmrmuwmeu mas/m4 nmnz mm; 4mm
Wanmmwr mam $323.17! mam mama
PC/umtnpwcp wrrrMTmmlwmum mum 7fmno7
mm, pmuym mwm Puuuuaud Puma mum
we: saw, mmm Mme-WM mama 9mm 2mm
sum rm:
mm: Mnamn (mm) mmmx saw: 55m
mama! mam. yam/4m Aanzww umEm
:mA nlummmmcw
emmymmmmmsmc Hmmn mom 5mm Mwm .ch
nmwmm mm:
mm! mummmmmmy mum yum-so mm;
mmmmmmm use) 7205
summ wwu Rmm cemwsnmocmu
mam-m Human mumm mum/m WW) Wm; aywm 0mm as: 1552 mum usu 73,546 sum
was:
smwax 7:.
mmrms (alums mum 37mm)
5m. Tukll
4115.1:chnnlaqymgm; wwmvmamo vmsw awmm mmwo nmom mum
152
Maricopa County Annual Business ategles 2016 Adopted Budget Budget Summary Schedules
saw
0mm mm: (m,
A711 murmur
6mm: 0mm omqu 5.67m mmm Jun-Kl 10313 wmm Opsra
Ccmpmsmw uvbwu! amm (any)
Duxcmxsrcnamvou: mam cum 1mm use 160% and mum Ipczr [mrwqmw zamm wxwmm
Mum wan uranium anm 35m smug memos 11mm;
mmwl Pcmuml
mums mow #AM
$539324 54: m3; mam.
5mm. mum minis: OHM magmas
Anlh-m mmuasxmaa 76mm
anww eqxumlSamexdvgs >251; (AFK MWH mow wwo
mmmmm mew 13)! (an Smg 205mm mm: 2mm 1mm:
mwumm .mmmuwom mm; moms mmwm mum mum Iuma
N15 nmmmamwy cwm
numb/s arm
nwvwrmm 130 51513?